Tocat pel color

Turbulències del cor (Centre Garcia Lorca. El Vendrell, 2013)