Divinització de la vulgaritat


Quan els ideals queden debilitats per la presència de criteris materialistes. (Sala d'Art El Cercle. Manresa, 2009).