Korea in Arco


Dins de l'aldea global les tècniques artístiques i les preocupacions estètiques s'intercanvien fins a plantejar temàtiques comuns: l'home i el seu entorn.