La torre del mig


La boira com a recurs pictòric transforma en misteriós allò que és conegut.