Dekompositum


La finitud acompanya la vida i la descomposició arriba després de la mort.